adhidaivam

adhidaivam governing all the demigods; BG 7.30
adhidaivam the demigods; BG 8.1
adhidaivam the controlling entities; SB 2.10.14
adhidaivam for worshiping the demigods; SB 4.7.27
sa-adhidaivam of the controlling demigods; SB 10.40.4
adhidaivam adhidaiva; SB 11.22.30