bahiranga

bahirańga external; CC Adi 4.6
bahirańgā the external potency; CC Madhya 6.160
bahirańgā external; CC Madhya 8.152
bahirańga-jñāne thinking outside My intimate relationship; CC Antya 4.170
nahi bahirańga are not outsiders; CC Antya 15.46