Ādi-līlāChapter 2: Śrī Caitanya Mahāprabhu Is the Supreme Personality of Godhead

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 2.94

kṛṣṇa eka sarvāśraya, kṛṣṇa sarva-dhāma

kṛṣṇera śarīre sarva-viśvera viśrāma

SYNONYMS

kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; eka — one; sarva-āśraya — shelter of all; kṛṣṇa — Lord Kṛṣṇa; sarva-dhāma — the abode of all; kṛṣṇera — of Lord Kṛṣṇa; śarīrein the body; sarva-viśvera — of all the universes; viśrāma — resting place.

TRANSLATION

"The Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa is the shelter and abode of everything. All the universes rest in His body.

<<< >>>

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness