Ādi-līlāChapter 6: The Glories of Śrī Advaita Ācārya

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Ādi 6.83

eka kṛṣṇasarva-sevya, jagat-īśvara

āra yata saba, — tāńra sevakānucara

SYNONYMS

eka kṛṣṇa — one Lord Kṛṣṇa; sarva-sevya — worthy of being served by all; jagat-īśvara — the Lord of the universe; āra yata saba — all others; tāńra — His; sevaka-anucara — servants of the servants.

TRANSLATION

Lord Kṛṣṇa, the one master and the Lord of the universe, is worthy of being served by everyone. Indeed, everyone is but a servant of His servants.

<<< >>>

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness