Madhya-līlāChapter 19: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu Instructs Śrīla Rūpa Gosvāmī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 19.115

kṛṣṇatattva-bhaktitattva-rasatattva-prānta

saba śikhāila prabhu bhāgavata-siddhānta

SYNONYMS

kṛṣṇa-tattva — of the truth about Lord Kṛṣṇa; bhakti-tattva — of the truth about devotional service; rasa-tattva — of the truth about transcendental mellows; prānta — the ultimate limit; saba — all; śikhāila — taught; prabhuŚrī Caitanya Mahāprabhu; bhāgavata-siddhānta — the conclusions of Śrīmad-Bhāgavatam.

TRANSLATION

Śrī Caitanya Mahāprabhu taught Śrīla Rūpa Gosvāmī the ultimate limit of the truth about Lord Kṛṣṇa, the truth about devotional service and the truth about transcendental mellows, culminating in conjugal love between Rādhā and Kṛṣṇa. Finally He told Rūpa Gosvāmī about the ultimate conclusions of Śrīmad-Bhāgavatam.

<<< >>>

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness