Madhya-līlāChapter 19: Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu Instructs Śrīla Rūpa Gosvāmī

Bhaktivedanta VedaBase: Śrī Caitanya Caritāmṛta Madhya 19.131

kabhu bhakti-rasa-śāstra karaye likhana

caitanya-kathā śune, kare caitanya-cintana"

SYNONYMS

kabhu — sometimes; bhakti-rasa-śāstra — transcendental literatures about the mellows of devotional service; karaye likhana — write; caitanya-kathā — talks about the pastimes of Śrī Caitanya Mahāprabhu; śune — they hear; karedo; caitanya-cintana — thinking of Lord Caitanya.

TRANSLATION

"Sometimes they write transcendental literatures about devotional service, and sometimes they hear about Śrī Caitanya Mahāprabhu and spend their time thinking about the Lord."

<<< >>>

Buy Online Copyright © The Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.
His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, Founder Ācārya of the International Society for Krishna Consciousness