dasama

aṣṭā-daśama the eighteenth; SB 10.50.43
daśama ślokera of the tenth verse; CC Adi 5.92
daśama tenth; CC Adi 5.108
daśama-ṭippanī comments on the Tenth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam; CC Madhya 1.35
daśama-carita poetry about the Tenth Canto of Śrīmad-Bhāgavatam; CC Madhya 1.35
daśama-ṭippanī commentary on the Tenth Canto; CC Antya 4.220