devesu

deveṣu amongst the demigods; BG 18.40
deveṣu amongst the demigods; SB 4.19.35
deveṣu unto the demigods; SB 7.4.27
brāhmaṇa-deveṣu through the brāhmaṇas and the demigods; SB 7.14.18
deveṣu all the demigods; SB 8.15.33
deveṣu among the lords; SB 10.88.14
deveṣu and demigods; SB 12.7.14