dhumah

dhūmaḥ smoke; BG 8.25
dhūmaḥ smoke; SB 1.2.24
sa-dhūmaḥ surrounded with smoke; SB 3.33.28
sa-dhūmaḥ with smoke; SB 7.3.4
dhūmaḥ turned to smoke, or the demigod in charge of smoke; SB 7.15.50-51
dhūmaḥ the smoke; SB 10.6.34