dvaipayana

dvaipāyana-ādibhiḥ by the ṛṣis like Vedavyāsa; SB 1.8.7
dvaipāyana of Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa; SB 3.4.9
dvaipāyana-sutaḥ the son of Dvaipāyana; SB 3.7.1
dvaipāyana-sakhaḥ friend of Vyāsadeva; SB 3.25.4
dvaipāyana of Vyāsadeva; SB 6.14.9
dvaipāyana-sutaḥ the son of Vyāsadeva; SB 8.5.14