gacchati

gacchati achieves; BG 6.37
gacchati goes; BG 6.40
gacchati goes; SB 10.1.40
gacchati feel; SB 10.31.11
gacchati it perishes; SB 11.10.22
na eva gacchati does not go; CC Antya 1.67