gunebhyah

guṇebhyaḥ than the qualities; BG 14.19
guṇebhyaḥ to the modes of nature; BG 14.19
guṇebhyaḥ of the modes of nature; SB 1.10.21
guṇebhyaḥ from the modes of material nature; SB 6.2.41
guṇebhyaḥ of the material modes; SB 10.60.35
guṇebhyaḥ to the modes of nature; SB 11.9.4