harer

harer nāma ślokera of the verse celebrated as such; CC Adi 17.20
harer nāma of the holy name of Lord Hari; CC Adi 17.23
harer nāma-ślokera of the verse beginning harer nāma harer nāma; CC Madhya 25.29