icchasi

icchasi you wish; BG 11.7
icchasi you like; BG 18.60
icchasi you like; BG 18.63
icchasi you are desiring; SB 3.14.17
icchasi you desire; SB 4.8.13
icchasi you are desiring; SB 8.17.13
draṣṭum icchasi you want to see; SB 8.17.14
icchasi you are desiring; SB 8.17.15
icchasi do you wish; SB 11.3.16
icchasi do you wish; SB 12.5.13