kaitava

kaitava cheating process; CC Adi 1.90
kaitava of cheating processes; CC Adi 1.92
kaitava cheating; CC Madhya 24.99
kaitava-pradhāna first-class cheating; CC Madhya 24.101