ksanam

kṣaṇam a moment; BG 3.5
kṣaṇam moment; SB 3.4.27
prati-kṣaṇam moment after moment; SB 3.31.6
kṣaṇam api even for a moment; SB 6.1.53
kṣaṇam for a moment; SB 8.20.1
kṣaṇam even a moment; SB 9.3.30
kṣaṇam ca even for a moment; SB 9.9.32
prati-kṣaṇam every moment; SB 10.13.2
anu-kṣaṇam constantly; SB 10.13.35
kṣaṇam a moment; SB 10.19.16
kṣaṇam a festival; SB 10.29.36
kṣaṇam a moment; SB 10.39.29
kṣaṇam for a moment; SB 10.45.38
kṣaṇam for a moment; SB 10.46.32-33
kṣaṇam a moment; SB 10.54.24
kṣaṇam for a minute; SB 10.88.29
kṣaṇam for a moment; SB 10.89.8-9
yāma-kṣaṇam every hour and every minute; SB 12.12.59
kṣaṇam api even for a moment; CC Madhya 2.36
kṣaṇam api even for a moment; CC Madhya 8.206
kṣaṇam a moment; MM 24
kṣaṇam api even for a moment; MM 42