kunti

kuntī-putraḥ the son of Kuntī; BG 1.16-18
kuntī uvāca Śrīmatī Kuntī said; SB 1.8.18
kuntī the mother of the Pāṇḍavas; SB 1.10.9-10
kuntī uvāca Queen Kuntī said; SB 10.82.18
kuntī Kuntī; SB 10.82.23-26
kunti Mālava; SB 10.86.20
kuntī like Kuntīdevī; CC Madhya 10.53