mahajana

mahājana haite from authority; CC Adi 6.115
mahājana a great personality; CC Madhya 5.76
mahājana a great devotee and authority; CC Madhya 9.179
mahājana the great authorities; CC Madhya 25.56