maitrah

maitraḥ friendly; BG 12.13-14
maitraḥ worshiping the demigods; SB 1.13.31
maitraḥ friendly; SB 3.27.8
maitraḥ very friendly to everyone; SB 5.4.14
kṛta-bhūta-maitraḥ having become friendly to everyone; SB 5.13.20
maitraḥ friendly; SB 6.2.36-37
maitraḥ a real friend; SB 7.5.56-57
maitraḥ never cheating anyone, and thus a true friend; SB 11.11.29-32
maitrāḥ friendly; SB 12.3.19
maitraḥ friendly; CC Madhya 23.107