misre

miśre Jagannātha Miśra; CC Adi 14.11
kāśī-miśre kṛpā His mercy to Kāśī Miśra; CC Madhya 1.129
kāśī-miśre unto Kāśī Miśra; CC Madhya 10.22
kāśī-miśre Kāśī Miśra; CC Madhya 12.72
kāśī-miśre unto Kāśī Miśra; CC Madhya 13.57
kāśī-miśre unto Kāśī Miśra; CC Madhya 14.106
miśre unto Pradyumna Miśra; CC Antya 5.67
miśre namaskari' after offering obeisances to Kāśī Miśra; CC Antya 9.104
kāśī-miśre Kāśī Miśra; CC Antya 9.150
pradyumna-miśre unto Pradyumna Miśra; CC Antya 20.110