muhyati

muhyati is deluded; BG 2.13
muhyati is bewildered; BG 8.27
muhyati becomes illusioned; SB 2.7.53
muhyati becomes bewildered; SB 6.1.52
muhyati is bewildered; SB 7.15.56
muhyati become bewildered; SB 8.5.30
muhyati is bewildered; SB 8.22.28
muhyati becomes bewildered; SB 10.5.30
muhyati sati being mystified; SB 10.13.57
muhyati becomes bewildered; SB 10.14.35
muhyatī fainting; SB 10.57.7