namna

nāmnā of the name; SB 1.3.24
nāmnā in the name of; SB 1.3.25
nāmnā by the name; SB 1.12.17
nāmnā by the name; SB 2.7.21
nāmnā by the name; SB 3.12.10
nāmnā by the name; SB 3.33.31
nāmnā of the name; SB 4.27.23
nāmnā only by such names; SB 5.12.10
nāmnā by name only; SB 5.14.3
nāmnā by different names like brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya and śūdra; SB 5.18.26
nāmnā by the name; SB 5.20.25
nāmnā by name; SB 6.1.21
nāmnā by name; SB 6.1.24
nāmnā by name; SB 6.14.28
nāmnā by the name; SB 7.15.69
nāmnā celebrated by the name; SB 8.1.27
nāmnā by the name; SB 8.24.10
nāmnā by the name; SB 9.12.9
nāmnā by name; SB 9.21.27
nāmnā by a Gandharva named Citrāńgada; SB 9.22.21-24
sva-nāmnā by their own names; SB 9.23.6
nāmnā by the name; SB 9.24.1
nāmnā by name; SB 9.24.2
nāmnā by the name; SB 10.7.20
mātula-nāmnā by the name "maternal uncle"; SB 10.39.5
nāmnā by name; SB 10.61.18
yat-nāmnā by whose name; SB 11.2.17
nāmnā by (what) names; SB 11.5.19