navadvipa

navadvīpa Navadvīpa; CC Adi 13.30
navadvīpa Navadvīpa; CC Adi 13.33
navadvīpa the whole city of Navadvīpa; CC Adi 17.211
navadvīpa-vāsī the inhabitants of Navadvīpa; CC Madhya 3.153-155
navadvīpa haite from Navadvīpa; CC Madhya 3.157
navadvīpa-vāsī all the inhabitants of Navadvīpa; CC Madhya 3.188
navadvīpa āila came to Navadvīpa; CC Antya 2.160