nibadhyate

nibadhyate becomes affected; BG 4.22
nibadhyate becomes entangled; BG 5.12
nibadhyate becomes entangled; BG 18.17
nibadhyate one becomes entangled; SB 4.26.8
nibadhyate is bound up; SB 11.11.10
nibadhyate one is bound up; SB 11.25.12