nimba

nimba-patra nimba leaves; CC Madhya 3.47
nimba-phale on the bitter nimba fruit; CC Madhya 8.258
nimba-pāta with leaves of the nimba tree; CC Madhya 15.54-55
nimba-tikta-sukhta-jhola a soup called sukhta, made with bitter nimba leaf; CC Madhya 15.210
nimba-patra nimba leaves; CC Madhya 15.213
nimba-niśindā-rasa the juice of nimba fruit and niśindā; CC Antya 4.163
nimba-vārtākī eggplant mixed with nimba leaves; CC Antya 10.135-136