paravyoma

paravyoma-madhye in the paravyoma area; CC Madhya 20.192
paravyoma-dhāme in the spiritual world; CC Madhya 20.211
paravyoma the spiritual sky; CC Madhya 20.212
paravyoma-madhye in the spiritual sky; CC Madhya 20.213
paravyoma-upari in the upper portion of the spiritual sky; CC Madhya 20.213
goloka-paravyoma the spiritual planet Goloka and the spiritual sky; CC Madhya 21.54