prahasan

prahasan smiling; BG 2.10
prahasan with smiles; SB 3.7.42
prahasan laughing; SB 3.18.9
prahasan while smiling; SB 4.3.15
prahasan smiling; SB 4.6.41
prahasan smiling; SB 4.15.21
prahasan smiling; SB 6.10.2
prahasan smiling; SB 6.12.18
prahasan smiling; SB 7.5.55
prahasan in a joking mood; SB 9.20.10
prahasan with a smiling face; SB 10.1.59
prahasan smiling; SB 10.10.39
prahasan Himself laughing loudly; SB 10.22.9
prahasan smiling; SB 10.27.14
prahasan smiling; SB 10.41.9
prahasan smiling; SB 10.42.1
prahasan laughing; SB 10.42.11
prahasan smiling broadly; SB 10.51.35
prahasan laughing loudly; SB 10.52.9
prahasan smiling; SB 10.53.1
prahasan laughing; SB 10.68.30
prahasan laughing; SB 10.69.37
prahasan laughing; SB 10.81.1-2
prahasan laughed; SB 10.82.40
prahasan smiling broadly; SB 10.85.21
prahasan smiling broadly; SB 10.86.50
prahasan smiling broadly; SB 10.88.22
prahasan iva almost smiling; SB 11.4.14
prahasan smiling; SB 12.10.18