pranava

sa-praṇava-śiraḥ headed by oṃkāra; SB 5.9.5
praṇava-ādi beginning with the oṃkāra; SB 6.8.7
praṇava with the syllable oṃ; SB 11.14.35
praṇava the oṃkāra; CC Adi 7.128
praṇava oṃkāra; CC Adi 7.128
praṇava oṃkāra; CC Adi 7.129
praṇava oṃkāra; CC Adi 7.130
praṇava oṃkāra; CC Madhya 6.174
praṇava oṃkāra; CC Madhya 6.174
praṇava the oṃkāra incarnation; CC Madhya 6.175