prapitamahah

prapitāmahaḥ the great-grandfather; BG 11.39
prapitāmahaḥ the great-grandfather Vasiṣṭha; SB 9.1.19
prapitāmahaḥ Vasiṣṭha, who was known as the great-grandfather; SB 9.13.6
prapitāmahaḥ (your) great-grandfather; SB 9.24.36