pravisanti

praviśanti enter; BG 2.70
praviśanti enter; BG 2.70
praviśanti take shelter of; SB 3.25.43
praviśanti enters; SB 4.31.15
praviśanti they enter; SB 11.3.15
praviśanti enter into; Iso 9
praviśanti enter into; Iso 12