rodana

rodana-vat like wailing; SB 3.17.10
rodana crying; CC Adi 13.23
rodana crying; CC Madhya 1.186
rodana crying; CC Madhya 3.123
rodana kariyā crying; CC Madhya 3.163
rodana kari crying; CC Madhya 4.46
rodana crying; CC Madhya 9.103
rodana crying; CC Madhya 12.64
rodana crying; CC Madhya 14.150
rodana crying; CC Madhya 14.199
rodana crying; CC Madhya 15.64
rodana crying; CC Madhya 15.182
rodana crying; CC Madhya 17.85
rodana crying; CC Madhya 17.93
rodana crying; CC Madhya 20.53
rodana-bindu with teardrops; CC Madhya 23.33
rodana kariyā crying; CC Antya 7.159
karaha rodana are you crying; CC Antya 8.21
rodana crying; CC Antya 10.48
karena rodana cries; CC Antya 12.64
karena rodana began to cry; CC Antya 12.76
rodana kariyā crying; CC Antya 12.82
karena rodana began to cry; CC Antya 14.112