saksi

sākṣī witness; BG 9.18
sākṣī witness; SB 1.5.7
sākṣī witness; SB 4.20.7
sākṣī the witness; SB 8.3.4
sākṣi-bhūtāya the witness of everything within the heart of everyone; SB 8.16.34
sākṣī the witness; SB 10.14.14
sākṣī the witness; SB 10.37.10-11
sākṣī the witness; SB 10.66.38
sākṣī the witness; SB 10.86.31
sākṣī the witness; CC Adi 2.30
sākṣi witness; CC Adi 2.44
sākṣī the witness; CC Adi 3.69
sākṣī the witness; CC Adi 6.23
sākṣī witness; CC Adi 10.120
sākṣi-gopāla-vivaraṇa the description of witness Gopāla; CC Madhya 1.97
sākṣi-gopālam the Gopāla known as the witness Gopāla; CC Madhya 5.1
sākṣi-gopāla the witness Gopāla; CC Madhya 5.5
sākṣi-gopāla the witness Gopāla; CC Madhya 5.8
sākṣi-gopālera of the witness Gopāla; CC Madhya 5.9
sākṣī witness; CC Madhya 5.33
sākṣī witness; CC Madhya 5.33
sākṣī a witness; CC Madhya 5.42
sākṣī witness; CC Madhya 5.43
sākṣī witness; CC Madhya 5.43
sākṣī the witness; CC Madhya 5.74
sākṣī bolāimu I shall call as a witness; CC Madhya 5.75
sākṣī witness; CC Madhya 5.76
sākṣī witness; CC Madhya 5.77-78
sākṣī dite to give witness; CC Madhya 5.80
sākṣī witness; CC Madhya 5.85
sākṣī witness; CC Madhya 5.90
sākṣī witness; CC Madhya 5.90
sākṣī witness; CC Madhya 5.92
sākṣī witness; CC Madhya 5.94
sākṣī the witness; CC Madhya 5.109
sākṣī witness; CC Madhya 5.112
sākṣi-gopāla by the name Sākṣi-gopāla; CC Madhya 5.118
sākṣi-gopāla the witness Gopāla; CC Madhya 5.119
sākṣi-gopāla the witness Gopāla; CC Madhya 5.133
sākṣī evidence; CC Madhya 9.324
sākṣī witness; CC Madhya 13.179
sākṣi-gopāla dekhi' after seeing the Deity known as Sākṣi-gopāla; CC Madhya 16.35
sākṣi-gopālera of the Deity known as Sākṣi-gopāla; CC Madhya 16.36
sākṣī the evidence; CC Madhya 21.116
sarva-sākṣī the witness of all; CC Madhya 24.77
sākṣi-gopāla Sākṣi-gopāla; CC Madhya 25.247
sākṣī witness; CC Antya 3.65
sākṣī giving evidence; CC Antya 8.32
sākṣī evidence; CC Antya 16.63
sākṣī evidence; CC Antya 20.60