samacaran

samācaran practicing; BG 3.26
samacaran executing; SB 1.16.32-33
samācaran executing; SB 4.22.53
samācaran just to perform friendly duties; SB 8.11.13
samācaran doing accordingly; SB 9.6.10