samaja

brāhmaṇa-samāja assembly of brāhmaṇas; CC Madhya 9.39
brāhmaṇa-samāja the community of brāhmaṇas; CC Madhya 9.305
kīrtanīyā-samāja sańkīrtana party; CC Madhya 13.44
lakṣmīra samāja the society of the gopīs; CC Madhya 14.226
candrera samāja the society of moons; CC Madhya 21.126
kulīna-samāja aristocratic society; CC Antya 3.219