samsiddhim

saṃsiddhim in perfection; BG 3.20
yoga-saṃsiddhim the highest perfection in mysticism; BG 6.37
saṃsiddhim perfection; BG 8.15
saṃsiddhim perfection; BG 18.45
saṃsiddhim the way of perfection; SB 1.19.37
saṃsiddhim perfection; SB 3.33.31
saṃsiddhim perfection; SB 11.16.3
saṃsiddhim the supreme perfection; SB 11.19.6
saṃsiddhim perfection; SB 12.10.5