sanat

sanāt from the Personality of Godhead; SB 2.7.5
sanat-kumārāya unto Sanat-kumāra; SB 3.8.7
sanat-kumāram Sanat-kumāra; SB 3.12.4
sanat-kumāram Sanat-kumāra; SB 4.16.25
sanat-kumārāt from Sanat-kumāra; SB 4.17.5
sanat-kumāraḥ uvāca Sanat-kumāra said; SB 4.22.18
sanat-kumāraḥ Sanat-kumāra; SB 4.23.9
sanat-kumāraḥ the great brahmacārī named Sanat-kumāra; SB 6.8.17
sanat-kumāraḥ the Kumāra known as Sanat-kumāra; SB 8.18.22
sanat-kumāraḥ ca and the four Kumāras (Sanaka, Sanātana, Sanat-kumāra and Sananda); SB 9.4.57-59