santera

śāntera of one on the neutrality platform; CC Madhya 19.215
śāntera svabhāva the characteristic of śānta-rasa; CC Madhya 19.218
śāntera of the platform of śānta-rasa; CC Madhya 19.221
śāntera guṇa qualities of śānta-rasa; CC Madhya 19.222
śāntera guṇa the qualities of śānta-rasa; CC Madhya 19.226