santipura

śāntipura to the place known as Śāntipura; CC Madhya 4.110
śāntipura-ācārya of Advaita Ācārya; CC Madhya 16.210
śāntipura āilā came to Śāntipura; CC Madhya 16.216
śāntipura āilā went to Śāntipura; CC Madhya 16.223
śāntipura to Śāntipura; CC Madhya 16.231
śāntipura āilā came to Śāntipura; CC Antya 3.214