sarada

śārada autumnal; SB 3.26.28
śāradā the name Śāradā; SB 10.2.10
śaradā by the effect of the autumn season; SB 10.20.33
śaradā because of the autumn; SB 10.20.46
śārada of autumn: utphulla blossoming; SB 10.29.1
śārada of the fall season; MM 6