sarvesam

sarveṣām all; BG 1.25
sarveṣām all types of; BG 6.47
sarveṣām for each and every one; SB 1.11.21
sarveṣām all others; SB 1.13.14
sarveṣām of all; SB 1.13.19
sarveṣām everyone; SB 2.3.2-7
sarveṣām of everyone; SB 2.5.20
sarveṣām of all; SB 4.3.2
sarveṣām of all people; SB 4.13.44
sarveṣām for all; SB 4.21.20
sarveṣām of all; SB 4.22.19
sarveṣām of all; SB 4.22.54
sarveṣām of every person; SB 4.24.75
sarveṣām all; SB 4.29.1a-2a
sarveṣām all; SB 4.30.16
sarveṣām of all; SB 4.30.39-40
sarveṣām all; SB 4.31.13
sarveṣām of all; SB 4.31.13
sarveṣām of all; SB 5.1.27
sarveṣām of all; SB 5.5.35
sarveṣām of all; SB 5.8.29
sarveṣām of all other; SB 5.10.5
sarveṣām of all of them; SB 5.19.19
sarveṣām of all of them; SB 5.20.6
sarveṣām to all the inhabitants; SB 5.22.16
sarveṣām of all; SB 5.23.2
sarveṣām of all; SB 5.24.21
sarveṣām of all of them; SB 6.2.9-10
sarveṣām of all; SB 6.16.5
sarveṣām of all; SB 7.3.37-38
sarveṣām of all; SB 7.4.25-26
sarveṣām of all; SB 7.7.49
sarveṣām in different mellows; SB 7.10.21
sarveṣām of all; SB 7.11.8-12
sarveṣām of everyone in every status of life; SB 7.11.17
sarveṣām of everyone; SB 8.5.49
sarveṣām of all of them; SB 8.11.7
sarveṣām api all kinds of; SB 8.12.4
sarveṣām of everything; SB 8.14.9
sarveṣām of all of them; SB 9.1.5
sarveṣām for all; SB 10.14.50
sarveṣām for all; SB 10.14.54
sarveṣām of all; SB 10.14.57
sarveṣām on the part of all; SB 10.26.13
sarveṣām of all; SB 10.33.35
sarveṣām of all; SB 10.44.48
sarveṣām of all; SB 10.46.42
sarveṣām among all; SB 10.54.44
sarveṣām for all; SB 10.72.8
sarveṣām all; SB 10.84.34
sarveṣām of all; SB 10.86.53
sarveṣām of all; SB 11.10.14-16
sarveṣām of all of them; SB 11.14.5-7
sarveṣām of all; SB 11.16.1
sarveṣām of all; SB 11.17.1-2
sarveṣām of all; SB 11.17.40
sarveṣām of all human beings; SB 11.18.43
sarveṣām while all; SB 11.19.11
sarveṣām of all; SB 12.13.17
sarveṣām all; CC Madhya 11.31