saumya

saumya-vapuḥ the beautiful form; BG 11.50
saumya one who is pure and simple; SB 1.1.8
saumya grave; SB 1.18.11
saumya O gentle one; SB 2.5.9
saumya O gentle one; SB 2.10.49-50
saumya O grave one; SB 3.1.30
saumya O sober one; SB 3.1.35
saumya O gentle one; SB 3.1.41
saumya O gentle Vidura; SB 3.18.17
saumya O gentle Vidura; SB 3.33.32
saumya gentle; SB 4.15.22
saumya O gentle one; SB 7.6.29-30
saumya O most sober; SB 10.1.54
saumya O gentle one; SB 10.36.29
saumya O gentle one; SB 10.39.4
saumya O gentle one; SB 10.39.7
saumya O gentle one; SB 10.46.3
saumya O gentle one; SB 10.47.20
saumya O great soul (Uddhava); SB 10.47.21
saumya O gentle (Uddhava); SB 10.47.40
saumya O gentle one; SB 10.49.8
saumya O gentle one; SB 10.49.27
saumya O gentle Uddhava; SB 11.15.4-5
saumya My dear Uddhava; SB 11.24.22-27
saumya O gentle Uddhava; SB 11.25.32
saumya O gentle Sūta; SB 12.6.36
saumya O great soul (Uddhava); CC Adi 6.68