smayan

smayan iva apparently smiling; SB 1.5.1
smayan wondering; SB 3.7.8
smayan smiling; SB 3.17.27
smayan being bewildered; SB 7.10.63
smayan smiling; SB 8.12.3
smayan smiling; SB 8.16.18
smayan laughing; SB 10.15.4
smayan smiled; SB 10.37.5
smayan smiling; SB 10.38.23
smayan smiling; SB 10.54.26
smayan smiling; SB 10.60.9
smayan smiling; SB 10.70.45
smayan laughing; SB 10.71.27
smayan while smiling; SB 10.77.2
smayan smiling; SB 12.9.7