sraddadhananam

śraddadhānānām ready to receive with respect; SB 1.1.17
śraddadhānānām who are very much respectful; SB 1.12.3
śraddadhānānām to a receptive audience; SB 4.12.49-50
śraddadhānānām who are faithful; SB 12.11.27-28