svayambhuh

svayambhūḥ Brahmā; SB 3.12.28
svayambhūḥ Brahmā (the self-born); SB 3.24.9
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 3.32.9
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 4.19.29
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 4.30.41
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 6.3.20-21
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 6.4.48
svayambhūḥ Lord Brahmā; SB 6.9.24
svayambhūḥ one who is self-manifested, who takes birth without a mother; SB 9.1.9
svayambhūḥ self-sufficient; Iso 8