svayambhuva

svāyambhuva-antaram the change of the period of Svāyambhuva Manu; SB 1.3.12
svāyambhuva O son of Brahmā; SB 1.6.3
svāyambhuva the name of the Manu; SB 4.1.8
svayambhuvā by Lord Brahmā; SB 4.17.24
svayambhuvā by Lord Brahmā; SB 4.30.47
svayambhuvā by Lord Brahmā; SB 6.6.1
svāyambhuva Svāyambhuva Manu; SB 8.1.4
svāyambhuva O son of self-born Brahmā; SB 10.87.9