tapana

tapana O glowing one; SB 12.6.68
tapana-miśrera of Tapana Miśra; CC Adi 7.46
miśra-tapana as well as Tapana Miśra; CC Adi 7.49
tapana miśra Tapana Miśra; CC Adi 7.153
tapana ācārya Tapana Ācārya; CC Adi 10.148
miśra tapana Tapana Miśra; CC Adi 10.152-154
tapana-miśrera of Tapana Miśra; CC Adi 10.152-154
miśra tapana Tapana Miśra; CC Adi 16.10
tapana Tapana Miśra; CC Adi 16.12
tapana-miśra a brāhmaṇa named Tapana Miśra; CC Madhya 17.83
tapana-miśra Tapana Miśra; CC Madhya 19.247
tapana-miśrere unto Tapana Miśra; CC Madhya 20.67
tapana-miśra Tapana Miśra; CC Madhya 20.68
tapana-miśrera ghare to the house of Tapana Miśra; CC Madhya 20.72
śekhara tapana Candraśekhara and Tapana Miśra; CC Madhya 25.12
tapana Tapana Miśra; CC Madhya 25.63
tapana miśra Tapana Miśra; CC Madhya 25.179
miśra-tapana Tapana Miśra; CC Madhya 25.217
tapana-miśra Tapana Miśra; CC Antya 13.43
tapana-miśra-putra the son of Tapana Miśra; CC Antya 13.89