tathi

tathi this; CC Adi 3.40
tathi there; CC Adi 5.53
tathi lāgi' for that reason; CC Madhya 25.86
tathi-madhye within that; CC Madhya 25.243
tathi-madhye within that; CC Madhya 25.244
yathi-tathi anywhere else; CC Antya 8.24