ugrasena

ugrasena-duhitaraḥ the daughters of Ugrasena; SB 9.24.25
ugrasena-sutaḥ the son of Ugrasena; SB 10.1.30
ugrasena-ātmajāt from the son of Ugrasena; SB 10.3.28
ugrasena-ādayaḥ headed by King Ugrasena; SB 10.66.7
ugrasena by King Ugrasena; SB 10.68.13
ugrasena-ādibhiḥ headed by Ugrasena; SB 10.79.29
vasudeva-ugrasena-ādyaiḥ headed by Vasudeva and Ugrasena; SB 10.82.22
kṛṣṇa-rāma-ugrasena-ādyaiḥ by Kṛṣṇa, Balarāma, Ugrasena and the others; SB 10.84.59