upajila

upajila expanded; CC Adi 9.11
upajila grew; CC Adi 9.17
upajila grew; CC Adi 9.19
upajila grew; CC Adi 9.22
upajila grew; CC Adi 9.23
upajila grew; CC Adi 12.6
upajila grew; CC Adi 13.117
upajila grew up; CC Madhya 2.19
upajila arose; CC Madhya 7.3
upajila arose; CC Madhya 11.44
upajila awakened; CC Madhya 11.59
upajila there appeared; CC Madhya 13.171
upajila awakened; CC Madhya 14.15
bhaya upajila some fear arose; CC Madhya 24.252
upajila rańge has awakened the propensity; CC Antya 2.94
upajila grew; CC Antya 2.144
upajila grew; CC Antya 3.34
upajila arose; CC Antya 7.146
upajila arose; CC Antya 7.147
upajila arose; CC Antya 8.22
upajila arose; CC Antya 9.27
upajila arose; CC Antya 13.54
upajila happened; CC Antya 14.12