upayanti

upayānti come; BG 10.10
upayānti they go; SB 3.32.10
upayanti are able to express; SB 11.29.6
upayanti are able to express; CC Adi 1.48
upayānti come; CC Adi 1.49
upayanti are able to express; CC Madhya 22.48
upayānti come; CC Madhya 24.173
upayānti come; CC Madhya 24.192